Vykdomi projektai

 

2015 m. vasarą,  Panevėžio pataisos namuose, Motinos ir vaiko skyriuje, padaryti remonto darbai: 
tualeto, dušo, skalbyklos ir skaityklos  patalpos. Pakeistos sienų ir grindų plytelės, perdažytos sienos, 
pakabinti nauji šviestuvai, įstatytos naujos durys ir langai.  Remonto darbus organizavo asociacija 
,,Nuteistųjų socialinio užimtumo centras” pagrindinis projekto rėmėjas – Vilniaus tarptautinė moterų 
asociacija. Remontui buvo skirta 4 900 eurų.

 


 

2015 m. asociacijos iniciatyva Krikščioniškojo labdaros fondo ,,Tėvo namai“ patalpose, 

vykdytas projektas  ,,Kompleksinė parama buvusiems nuteistiesiems“. Projekto dalyviai – KLF 
,,Tėvo namai“ gyventojai, kuriems pritaikytas Probacijos įstatymas – lygtinis paleidimas iš 
pataisos įstaigų. Projektui skirtos lėšos 937,44 Eur. Pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto 
savivaldybės administracija, skirta 640,00 Eur., asociacijos įnašas 251,44 Eur., kiti šaltiniai  
46,00 Eur.
Projekto metu buvo dirbama su socialinės atskirties ir socialinės rizikos vyrų grupe (buvę 
nuteistieji), kurie dėl nutrukusių socialinių ryšių, po bausmės atlikimo gyvena KLF ,,Tėvo 
namai“ patalpose. Bausmę atlikusio asmens elgesį lemia pirmieji gyvenimo mėnesiai laisvėje. 
Jeigu per šį periodą jiems pavyksta adaptuotis, susirasti darbą, gyvenamąjį būstą ir kt. galima 
tikėtis, kad tolimesnis jų elgesys atitiks įstatymų reikalavimus. Pasak oficialios statistikos, 
pakartotinai nusikalsta kas trečias jau kartą teistas asmuo. Kad sumažėtų pakartotino nusikaltimo 
tikimybė, tikslinga ,,rizikinguoju“ periodu (vidutiniškai pusę metų) po paleidimo suteikti 
asmeniui galimybę gauti kvalifikuotą socialinę bei psichologinę pagalbą.  
Projekto metu buvo vykdytos sekančios veiklos:

 Psichologo konsultacija: psichologas pravedė indvidualias konsultacijas ir grupinius 

užsiėmimus. Konsultacijomis siekiama asmens situacijos pokyčio, veiksmingo problemų 
sprendimo kurios buvusiems nuteistiesiems padės adaptuotis laisvėje, spręsti socialinės 
atskirties problemas, užkirsti kelią neteisingam požiūriui į save ir į visuomenę, bei 
neteisingą vertybių formavimąsi. Svarbiausias šių konsultacijų tikslas – socialinės rizikos 
asmenų resocializacija.

  Pozityvus užimtumas: 10 buvusių nuteistųjų buvo aprūpinti knygomis (įvairios tematikos 

grožinė literatūra) ir stalo žaidimais (šaškės, šachmatai, domino). Knygų pagalba  
skatinama tobulėti bei pažinti pasaulį. Stalo žaidimai -  lavina atmintį bei   skatina 
mąstyti. Padeda buvusiems nuteistiesiems susikurti tinkamą laisvalaikio praleidimą. Be to 
tinkamai praleidžiant laisvalaikį atsiranda galimybė mokyti tinkamo pozityvaus 
bendravimo ir bendradarbiavimo, sumažėja pakartotino nusikalstamumo rizika.

 Socialinė parama:  projekto dalyviams (10) buvo suteikta parama buitine chemija (indų 

ploviklis, grindų ploviklis, skalbimo milteliai ir t.t.) bei grožine literatūra;

 Teisinis konsultavimas: 5-iems projekto dalyviams suteiktos nemokamos konsultacijos – 

administracinės ir civilinės teisės klausimais


 


 

2015 m. asociacijos iniciatyva Krikščioniškojo labdaros fondo ,,Tėvo namai“ patalpose, vykdytas projektas  ,,Iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų sveikatinimas: saugokime sveikatą“. Projekto dalyviai – KLF ,,Tėvo namai“ gyventojai bei Kauno miesto gyventojai, kuriems pritaikytas Probacijos įstatymas – lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų. Projektui skirtos lėšos 5 400,00 Eur.. Pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto savivaldybės administracija, skirta 5 000,00Eur., asociacijos įnašas 400 Eur. 

Projekto tikslas – padėti sėkmingai integruotis į  visuomenę, asmenims išėjusiems iš įkalinimo įstaigų. Sveika gyvensena – tai pasirinktos veiklos ir elgesio visuma, stiprinanti ir palaikanti žmogaus fizinį pajėgumą, sveikatą: kasdienis fizinis aktyvumas, miego, mitybos, darbo ir poilsio režimo laikymasis, svaigiųjų gėrimų, narkotikų, rūkalų nevartojimas ir kt.  Teisingas rūpinimasis savo sveikata - vienas pagrindinių sėkmingos integracijos elementų. Jeigu šiems žmonėms laiku bus suteikta prevencinė informacija apie tai, kaip reikia rūpintis savo sveikata bus išvengta didesnių pasekmių ir padėsime jiems sėkmingai integruotis į visuomenę.

Projekto metu buvo vykdytos sekančios veiklos:Sveikatinimo paskaitos, jas  vedė - Irina Zinko LSMU socialinio darbo medicinoje bakalauras, paskaitos pravestos grupiniuose užsiėmimuose, bei suteiktas asmeninės konsultacijos;

 • Medicininė parama - okulisto paslauga buvo suteikta 35 projekto dalyviams, dalis asmenų (16) buvo nemokamai aprūpinti akiniais;

  Socialinė parama – projekto dalyviams (52) buvo suteikta parama asmens higienos priemonėmis (dantų šepetukai, dantų pasta, dušo želė, šampūnas ir t.t.)2014 m. asociacijos iniciatyva Kauno tardymo izoliatoriuje, vykdytas projektas ,,Kompleksinė parama Kauno tardymo izoliatoriuje", projektui skirtos lėšos 5 251,25 Lt. Pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto savivaldybės administracija, skirta 4 600Lt., organizacijos įnašas 161,25 Lt., kiti šaltiniai 470 Lt.

Projekto tikslas – vykdyti veiklą, kuri gerintų įkalintų asmenų psichosomatinę savijautą gyvenimo sąlygas bei organizuoti pozityvų užimtumą.
Projekto metu buvo vykdytos sekančios veiklos:
• Sveikatinimo paskaitos, jas vedė - Irina Zinko LSMU socialinio darbo medicinoje bakalauras, paskaitos skaitytos per radio tašką bei grupiniuose užsiėmimuose;
• Socialinė parama – socialiai remtini kalinamieji buvo aprūpinti demisezoninė apranga (94 asmenys), kas padėjo mažinti socialinę atskirtį;
• Medicininė parama - okulisto paslauga buvo suteikta 32 tardymo izoliatoriuje esančiam kalinamajam, dalis socialiai remtinų kalinamųjų (8 asmenys) buvo nemokamai aprūpinti akiniais;
• Pozityvus užimtumas - tardymo izoliatoriuje esantys kalinamieji buvo aprūpinti stalo žaidimais (stalo teniso raketės, stalo teniso tinkleliai, stalo teniso kamuoliukai, šaškės, šachmatai, domino), įvairios priemonės meninės kūrybos studijai bei grožine literatūra (knygų ir audio formate) aprūpinta tardymo izoliatoriaus biblioteka ( visos 298 kamerų suimtieji).

 

 


 

2014 m. asociacijos iniciatyva Krikščioniško fondo ,,Tėvo namai” patalpose vykdytas projektas  ,,Iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų sveikatinimas: saugokime sveikatą“, pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto savivaldybės administracija, skirta 5 000Lt.

 1. Projekto tikslas  –  vykdyti prevencinę veiklą saugant ir stiprinant asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų sveikatą. Projekto uždaviniai:
 2. formuoti asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų sveiką požiūrį į  savo sveikatą, sveikos gyvensenos svarbą.
 3. lavinti asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų socialinius įgūdžius reikalingus sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui.
 4. skatinti iš įkalinimo įstaigų išėjusių asmenų rūpinimąsi savo sveikata. 
 5. Projekto metu buvo vykdytos sekančios veiklos:
 1. sveikatinimo paskaitos -  pravestos 16 paskaitų dviem grupėms po 3 valandas. Pravestos 8 asmeninės konsultacijos. Asmenys įgijo žinių apie sveiką subalansuotą  mityba, asmens higieną, fizinio aktyvumą svarbą, psichotropinių medžiagų neigiamą poveikį ir kt;
 2. medicininė apžiūra - kvalifikuotas akių specialistas patikrino regos organus 10 asmenų. Dalis asmenų nemokamai buvo aprūpinti akiniais;
 3. socialinė parama – 26 tikslinės grupės nariai, nemokamai buvo aprūpinti asmens higienos reikmenimis.
 4. Projekte dalyvavo  58 asmenys.
 5. Tikslinės grupės nariai, noriai dalyvavo projekto metu vedamose paskaitose, aktyviai dalyvavo diskusijose, jiems  suteiktos reikalingos žinios.
 6. Projekto tikslinės grupės nariai įgijo reikiamų įgūdžių reikalingų sveikatos išsaugojimui ir stiprinimui. 1. 2013 m. asociacijos iniciatyva Kauno tardymo izoliatoriuje, vykdytas projektas ,,Kompleksinė parama Kauno tardymo izoliatoriuje“, pagrindinis projekto rėmėjas Kauno miesto savivaldybės administracija, skirta 3 700Lt.
 2. Projekto tikslas – vykdyti veiklą, kuri gerintų įkalintų asmenų psichosomatinę savijautą gyvenimo sąlygas bei organizuoti pozityvų užimtumą.
 3. Projekto metu buvo vykdytos sekančios veiklos: 
 4. · Psichologo konsultacija – Vytauto Didžiojo universiteto magistrantė, 4 grupėms suimtųjų (15 asmenų) spalio – lapkričio mėnesiais vedė užsiėmimus ,,Efektyvus bendravimas“;
 5. · Socialinė parama – socialiai remtini kalinamieji buvo aprūpinti demisezoninė apranga (98 asmenys),  dušo želė, dantų pasta, šampūnas, kempinės (61 asmenys),  vokais ir pašto ženklais (125 asmenys), kas padėjo mažinti socialinę atskirtį;
 6. · Medicininė parama - okulisto paslauga buvo suteikta 31 tardymo izoliatoriuje esančiam kalinamajam, dalis socialiai remtinų kalinamųjų (6 asmenys) buvo nemokamai aprūpinti akiniais;
 7. · Pozityvus užimtumas - tardymo izoliatoriuje esantys kalinamieji (295 kamerų suimtieji) buvo aprūpinti stalo žaidimais (stalo teniso raketės, stalo teniso tinkleliai, stalo teniso kamuoliukai, nardai, šaškės, šachmatai, domino) bei šventiniais Velykiniais ir Kalėdiniais lauknešėliais (669 asmenys).


 

2013 m. rugpjūčio 2d. Panevėžio pataisos namuose Vaikų skyriuje įvyko suremontuotų patalpų pristatymas.  Remonto darbus organizavo asociacija ,,Nuteistųjų socialinio užimtumo centras” pagrindinis projekto rėmėjas – Vilniaus tarptautinė moterų asociacija. Remontui buvo skirta 20 tūkstančių litų. Šešiuose kambariuose buvo pakeisti langai, šviestuvai, kriauklės, atlikti remonto darbai.2012 m.  spalio 21d. Panevėžio pataisos namų Vaiko ir motinos skyriuje vyko simbolinė naujos virtuvės atidarymo šventė. Asociacijos ,,Nuteistųjų socialinio užimtumo centras“ iniciatyva pagerinti  nuteistųjų motinų ir jų vaikų gyvenimo sąlygas sulaukė olandų fondo ,,The Magdehaus“ paramos. Fondo lėšomis šiuolaikiškai įrengta virtuvė, kuria naudojasi 10 Vaiko ir motinos skyriuje vaikus iki 3 metų auginančių nuteistų motinų. Atlikti virtuvės patalpų remonto darbai: pakeista elektros instaliacija, išdažytos sienos, sudėtos naujos plytelės, pakabinti nauji šviestuvai. Pakabinti ir sumontuoti būtent šiai patalpai pritaikyti nauji virtuvės baldai su integruota buitine technika - indaplovė, mikrobangų krosnelė. Iš viso remontui skirta apie 13 tūkstančių litų. 

 Šiuo projektu siekta ne tik pagerinti nuteistų motinų ir jų mažamečių vaikų gyvenimo sąlygas, bet ir sumažinti socialinę atskirtį tarp kalinčiųjų ir laisvėje gyvenančių žmonių. Sukurdami mamoms ir jų vaikams tinkamą, teigiamas emocijas skatinančią ir kuo artimesnę šeimyninę aplinką, mes galime užkirsti kelią iškreiptam pasaulio suvokimui, padėti tinkamai pasirengti tolimesniam gyvenimui šeimoje ir visuomenėje.

 

pataisos namai virtuve 01

 


 Pagrindinis projekto rėmėjas - Kauno miesto savivaldybė. Finansavimas gautas 2012 metams.

Projekto tikslas – teikti paramą socialiai remtiniems kalinamiesiems bei organizuoti pozityvų kalinčių asmenų užimtumą.

Projekte numatyta kompleksinė pagalba - Kauno tardymo izoliatoriuje esantiems kalinamiesiems:

• Socialinė parama – dalis socialiai remtinų kalinamųjų bus aprūpinti demisezoninė apranga, vokais, pašto ženklais, rašomu popieriumi.

• Medicininė parama - dalis kalinamųjų bus nemokamai aprūpinti akiniais.

• Pozityvus užimtumas - tardymo izoliatoriuje esantys asmenys bus aprūpinti stalo žaidimais (stalo teniso inventorius,šaškės, šachmatai, domino).

• Velykiniai ir Kalėdiniai lauknešėliai (saldumynai). Į visas kameras.

   

 
Joomla Template Design